Automating physical tasks using ai-based systems in the workplace: cases and recommendations

Автоматизиране на физическите задачи на работното място с помощта на системи, базирани на изкуствен интелект: случаи и препоръки

Keywords:

Продажбите на промишлени роботи са се увеличили с 31% между 2020 и 2021 г. и все по-широкото им внедряване на работното място предоставя нови възможности и предизвикателства в областта на БЗР. Настоящият кратък преглед на политиката се фокусира върху три различни по големина европейски фирми, които са внедрили усъвършенствана роботика за автоматизиране на задачи в различна степен.

Включването на работниците на ранен етап от процеса, ясното съобщаване на причините и целите на автоматизацията и предлагането на възможности за обучение и образование са някои от ключовите фактори, помогнали на дружествата по време на процеса на внедряване.

Изтегляне in: el | en | fr | mt | ro |