Advanced robotics and AI-based systems in the workplace: OSH challenges and opportunities originating from actual implementations

Усъвършенствана роботика и основани на ИИ системи на работното място: Предизвикателства и възможности в областта на БЗР, произтичащи от действителното внедряване

Keywords:

Внедряването на усъвършенствани роботи или основани на ИИ системи на работното място е свързано с предизвикателства, рискове и възможности за безопасността и здравето при работа както за работодателите, така и за работещите.

В тази кратка информация за политиката се описва общият опит на дружествата, които са въвели тези технологии, въздействието върху благосъстоянието на работниците, социалните взаимодействия, времето, прекарано пред екрана, разнообразието на задачите и др. на работното място. Въпреки че конкретните физически, организационни и психосоциални фактори може да варират в зависимост от сектора, доказателствата сочат, че възможностите за БЗР надвишават трудностите или свързаните с тях рискове.

Изтегляне in: bg | de | el | en | et | fi | fr | hu | it | lt | nl | ro | sl |