Automating cognitive tasks in the workplace using ai-based systems: cases and recommendations

Автоматизиране на когнитивните задачи на работното място с помощта на системи, базирани на изкуствен интелект: случаи и препоръки

Keywords:

Дружество за газова инфраструктура в Норвегия, организация с нестопанска цел от Обединеното кралство, работеща в областта на журналистиката и политиката, и германски конгломерат са интегрирали системи, базирани на изкуствен интелект, за автоматизиране на когнитивни задачи на работното място. Системите подпомагат работниците при изпълнението на основните им задачи и им дават възможност да работят при по-добри условия на БЗР.

Настоящата кратка информация за политиката разглежда опита на трите различни по големина фирми и предлага препоръки за внедряването на тези технологии на работното място, като се вземат предвид физическото и психическото благополучие на работниците, както и неприкосновеността на личните данни.

Изтегляне in: en | es | hr | mt |