Stratégia nórskeho inšpektorátu práce založená na riziku: podpora dodržiavania predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (prípad NO1)

Keywords:

Nórsky inšpektorát práce je zodpovedný za dohľad nad viac ako 220 000 podnikmi na pevnine v záujme podpory bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Táto prípadová štúdia opisuje stratégiu založenú na rizikách, ktorú inšpektorát používa na optimalizáciu plánov kontrol a dosiahnutie tohto cieľa.

Pomocou rôznych informačných zdrojov, od tipov až po úradné správy, inšpektori využívajú stratégiu – a svoje odborné znalosti – aby sa dostali k priemyselným odvetviam, podnikom a pracovníkom, ktorí čelia najväčším rizikám. Súčasťou stratégie sú rôzne výzvy v oblasti pracovného prostredia a potenciálne ju možno použiť aj inde, aby bola prínosom v členských štátoch EÚ.

Prevziať in: en