Nórska medzirezortná spolupráca v oblasti boja proti trestnej činnosti: podpora dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (prípad NO2)

Keywords:

Nórska medzirezortná spolupráca v oblasti boja proti trestnej činnosti sa vyvinula z vládnej iniciatívy zameranej na riešenie problémov v súvislosti s trestnou činnosťou súvisiacou s prácou a tzv. sociálnym dumpingom. V tejto prípadovej štúdii sa skúma, ako sa v rámci spolupráce rieši porušovanie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (trestná činnosť súvisiaca s prácou) a zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pre zahraničných pracovníkov (sociálny damping).

Spolupráca medzi štyrmi zúčastnenými úradmi predstavuje výzvy, napríklad výmenu informácií a chýbajúci spoločný informačný systém. Je však úspešná v posilňovaní boja proti trestnej činnosti súvisiacej s prácou.

Prevziať in: en