Skúsenosti a ponaučenia Nórska z pandémie ochorenia COVID-19: podpora dodržiavania predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (prípad NO3)

Keywords:

Keď sa objavila pandémia ochorenia COVID-19, približne polovica nórskych zamestnancov pokračovala v práci na svojom zvyčajnom pracovisku. Nórsky inšpektorát práce bol požiadaný, aby podporoval a presadzoval dodržiavanie nových predpisov na reguláciu infekcie

V tejto prípadovej štúdii sa uvádza, ako inšpektorát prispel k obmedzeniu rizika šírenia vírusu ponukou poradenstva o dodržiavaní predpisov na nórskych pracoviskách, a to aj pre pracovníkov z radov prisťahovalcov. Inšpektorát vykonal zmeny vo svojich inšpekčných postupoch a osvojil si fungovanie na digitálnych platformách, aby tak mohol osloviť podniky aj ich zamestnancov.

Prevziať in: en