Regionálni zástupcovia Nórska pre bezpečnosť: podpora dodržiavania predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (prípad NO6)

Keywords:

Regionálni zástupcovia pre bezpečnosť sú osobitne potrební vo viacerých odvetviach, napríklad stavebníctve, hotelierstve, odvetví reštaurácií a upratovacích služieb. Regionálni zástupcovia pre bezpečnosť zabezpečujú, aby spoločnosti mali zvoleného zástupcu pre bezpečnosť s požadovaným zaškolením.

Táto prípadová štúdia sa zamerala na nórsky projekt regionálnych zástupcov pre bezpečnosť v stavebníctve a v odvetví upratovacích služieb, ako aj hotelierstve a odvetví reštaurácií. Každé z nich predstavuje inú situáciu, pokiaľ ide o spôsob, akým regionálni zástupcovia pre bezpečnosť plnia svoju funkciu a vo vzťahu ku konkrétnemu odvetviu, s ktorým pracujú. Regionálni zástupcovia pre bezpečnosť v posledných rokoch zvýšili svoju dostupnosť prostredníctvom digitálnych prostriedkov, čím rozšírili svoj dosah a viac sa zviditeľnili.

Prevziať in: en