Nórsky prístup k podpore dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: úloha inšpektorátu práce a preventívnych služieb

Keywords:

V tejto správe sa uvádzajú výsledky výskumu o úlohách inšpektorátu práce a preventívnych služieb v Nórsku pri podpore dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Opisuje súčasnú stratégiu Nórska v oblasti BOZP a uvádza výsledky šiestich tematických prípadových štúdií.

Úrad v posledných rokoch zaznamenal významný vývoj, a to aj počas pandémie, ktorý posilnil podporu a presadzovanie dodržiavania predpisov v oblasti BOZP. Správa sa zaoberá aj prenosnosťou rôznych činností zameraných na zlepšenie BOZP v Nórsku do iných krajín.

Prevziať in: en