Externé preventívne služby v Nórsku - úvahy a prenosnosť

Keywords:

Tento politický prehľad sa zameriava na úlohu externých preventívnych služieb v Nórsku v dvoch oblastiach činnosti: služby ochrany zdravia pri práci a systém regionálnych zástupcov pre bezpečnosť (RVO). Podporuje sa nimi dodržiavanie predpisov a postupov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Systém služieb ochrany zdravia pri práci prispieva k zlepšeniu situácie na nórskych pracoviskách. Systém RVO má nevyhnutne rôzne podmienky pre rôzne odvetvia, ale v prípade všetkých zabezpečuje, že spoločnosti, ktoré musia mať zvoleného zástupcu pre bezpečnosť, majú zástupcu s požadovaným vzdelaním. Takisto sa zaoberá prenosnosťou do iných európskych krajín.

Prevziať in: en