Činnosti v oblasti presadzovania a poradenstva vykonávané Nórskym inšpektorátom práce - úvahy a prenosnosť

Keywords:

V tomto politickom prehľade sa uvádzajú štyri hlavné činnosti, ktoré vykonáva Nórsky inšpektorát práce. Všetky sú potenciálne prenosné do členských štátov EÚ.

Po prvé, stratégia úradu založená na rizikách má vysokú účinnosť, keď sa využívajú všetky dostupné opatrenia. Po druhé, úspechy medziagentúrnej spolupráce v oblasti boja proti trestnej činnosti sa pripisujú spoločnému umiestneniu zúčastnených agentúr, pretože umožňuje účinnú výmenu informácií. Telefonická služba je veľmi efektívna vďaka tímu, v ktorom sú zastúpené rôzne profesie, ako aj vďaka zavedeniu chatbota. Na záver sa uvádzajú ponaučenia z pandémie COVID-19.

Prevziať in: en