Nórska pracovná zdravotná služba: podpora dodržiavania predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (prípad NO5)

Keywords:

V zákone o pracovnom prostredí v Nórsku sa vyžaduje, aby určité priemyselné odvetvia mali pracovnú zdravotnú službu. Nórsky inšpektorát práce kontroluje, či podniky dodržiavajú tieto predpisy a či sa pracovná zdravotná služba používa na stanovený účel.

Táto prípadová štúdia odhaľuje veľké rozdiely v tom, ako podniky a pracovné zdravotné služby spolupracujú vo veciach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Nedávne zmeny v zákone o pracovnom prostredí menia zameranie z osobnej zdravotnej starostlivosti na zabezpečenie toho, aby sa podnikom poskytla pomoc pri systematickej práci v oblasti BOZP. Pozitívnym výsledkom je, že podniky teraz musia využívať pracovnú zdravotnú službu na hodnotenie rizík.

Prevziať in: en