Telefonická služba nórskeho inšpektorátu práce: podpora dodržiavania predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (prípad NO4)

Keywords:

Inšpektorát práce prevádzkuje telefonickú službu na pomoc pri otázkach týkajúcich sa práv a povinností na nórskych pracoviskách. Príslušným aktérom poskytuje znalosti a nástroje, ktoré potrebujú na dosiahnutie súladu s príslušnými predpismi.

Ako vyplýva z tejto prípadovej štúdie, táto usmerňovacia a poradenská služba účinne pomáha zamestnávateľom, pracovníkom, zástupcom pre bezpečnosť a iným osobám získať informácie, ktoré potrebujú. Platí to aj pre zahraničných zamestnávateľov a pracovníkov, pričom informácie poskytuje v piatich ďalších jazykoch tím osôb so vzdelaním v rôznych pracovných oblastiach.

Prevziať in: en