Informačný list: Karcinogény pri práci

Keywords:

Tento informačný list spoločne pripravili všetci partneri Plánu opatrení proti karcinogénom. Poskytuje prehľadné praktické rady o tom, ako predchádzať rizikám súvisiacim s karcinogénmi na pracovisku. V podobe stručnej príručky slúži na každodenné používanie a na úvod vymedzuje karcinogénne látky na pracovisku a vykresľuje riziká, ktoré prinášajú.

Venuje sa aj osobitným zákonným požiadavkám, ako je hodnotenie rizík, poradie prevenčných opatrení týkajúcich sa karcinogénnych látok a najvyšších prípustných hodnôt expozície pri práci. Poskytuje aj informácie o opatreniach údržby a pri mimoriadnych udalostiach a opisuje, ako rozpoznať zamestnancov v mimoriadne rizikových situáciách.

Obsahuje odkazy na užitočné nástroje, usmernenia a informácie o Pláne opatrení proti karcinogénom, čiže všetko, čo potrebujete na riadenie rizík spojených s karcinogénmi pri práci.

Prevziať in: bg | cs | da | de | el | en | fi | fr | is | lt | mt | nl | no | pt | sk | sl |