Obehové hospodárstvo a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: politické ukazovatele a opatrenia pre hlavné zainteresované strany

Keywords:

Dôležité zmeny v politike EÚ dopĺňajú iniciatívy zamerané na environmentálne udržateľnejšie postupy. Proces prechodu k zavedeniu obehového hospodárstva bude mať nevyhnutne vplyv na pracovné miesta, ako aj na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

Tento prehľad politických opatrení ponúka konkrétnym zainteresovaným stranám politické ukazovatele a opatrenia, ktoré vyplynuli z výhľadovej štúdie agentúry EU-OSHA o obehovom hospodárstve a jeho možných účinkoch na BOZP. Poskytuje aj prehľad hlavných ekologických iniciatív na úrovni EÚ, ktoré podporujú šírenie v rámci rôznych oblastí politických opatrení.

Prevziať in: en