Výhľadová štúdia o obehovom hospodárstve a jeho vplyve na BOZP: Zlepšovanie vyhliadok v oblasti BOZP pre zraniteľných pracovníkov

Keywords:

Ekologicky udržateľnejšie postupy sú na dosah vďaka súvisiacim politickým zmenám a iniciatívam EÚ. Opatrenia v tejto oblasti sú prísľubom pozitívneho vývoja v súvislosti so zmenou klímy, ako aj s pracovnými miestami a bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP).

Tento prehľad politických opatrení, ktorý vychádza z práce vykonanej v rámci výhľadovej štúdie agentúry EU-OSHA o účinkoch obehového hospodárstva na BOZP, sa zameriava na zraniteľných pracovníkov. Zahŕňa potenciálne dôsledky v oblasti BOZP pre túto skupinu a ponúka opatrenia, ktoré by mohli zlepšiť vyhliadky do budúcnosti.

Prevziať in: en | fr | hr | lt |