Работата през цифрови платформи: Факти и цифри

Тази инфографика показва основните факти и числа, свързани с цифровите трудови платформи като част от кампанията „Безопасна и здравословна работа в ерата на цифровите технологии“.

В нея се посочва разпространението на работата през цифрови платформи в икономиката на ЕС, рисковете и предизвикателствата в областта на здравословните и безопасни условия на труд, както и възможностите, свързани с нейното разпространение във всички сектори на икономиката. Представени са и примери за политики и инициативи за превенция на риска с цел осигуряване на безопасността и здравето на работещите в цифрови платформи.

Openin: en
Изтеглянеin: en