Жените и застаряващата работна сила: последици за безопасността и здравето при работа — Преглед на проучванията — Информационна справка

Keywords:

Тази информационна справка съдържа основни заключения, направени въз основа на прегледа, относно жените, безопасността и здравето при работа (БЗР) и устойчивия трудов живот в контекста на застаряващата работна сила.

Посочени са свързаните с възрастта разлики между мъжете и жените (по отношение както на биологичния, така и на социалния пол) и как могат да бъдат управлявани те във връзка с БЗР. Призовава се към възприемане на основан на жизнения цикъл подход за създаване на устойчива работа за мъжете и жените. Подчертава се също значението на съобразяването с възрастта и пола при оценката на риска с оглед постигане на равенство на работното място и насърчаване на предимствата на многообразието в стратегиите за БЗР.  

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | lt | lv | pl | sk | sl | sv |