Безпилотни летателни системи (БЛС) инспектират работни площадки на оператор на газова инфраструктура (ID16)

Keywords:

Задачи без зрително и умствено натоварване, които попадат в категорията „3Н“ (невзрачни, нечисти, несигурни), са особено подходящи за автоматизация.

Случаят с норвежкото дружество за газова инфраструктура показва ползите от въвеждането на основани на ИИ системи за изпълнение на задачи, които могат да бъдат когнитивни по своя характер, но имат предимно физически последици за БЗР на работещите.

БЛС, оборудвани със софтуер, базиран на ИИ, подпомагат по-бързото и по-ефективно извършване на инспекциите на място без риск от неблагоприятни последици, дължащи се на физическо натоварване или излагане на неблагоприятни метеорологични и екологични условия. 

Изтегляне in: en