Advanced robotic systems for inspection and maintenance of gas and oil infrastructure

Усъвършенствани роботизирани системи за инспекция и поддръжка на газова и нефтена инфраструктура (ID10)

Keywords:

За да даде приоритет на безопасността и здравето при работа (БЗР) на своите работници, държавното и управлявано от норвежко дружество за газова инфраструктура прилага роботизирани технологии.

В миналото проверката и поддръжката на газовата и нефтената инфраструктура се извършваха ръчно, като работниците бяха изложени на опасности от работата в съд под налягане.

Сега компанията използва две роботизирани системи. Работниците придобиват нови умения и запазват пълния контрол върху двете роботизирани системи, докато те работят външно. Актуализираният контролен списък за безопасност и здраве при работа отразява изискванията на тази нова реалност.

Изтегляне in: en