Collaborative robot lifting parts in an automotive and industrial supplier

Сътрудничещ робот за повдигане на части при доставчик от автомобилната и индустриалната промишленост (ID1)

Keywords:

Практическото прилагане на работното място на системи, базирани на изкуствен интелект, поставя редица предизвикателства пред фирмите.

Словенско предприятие, специализирано в областта на автомобилните и промишлените технологии, е въвело кобот за подпомагане на работниците при повдигането на части между работните станции.

В ранните етапи на процеса фирмата е изпитвала затруднения да намери точния баланс между ефективното използване на капацитета на кобота и спазването на правилата и изискванията за безопасност. Липсата на примери за най-добри практики и остарелите национални разпоредби в областта на технологиите допълнително задълбочават трудностите.

Изтегляне in: en