Софтуер, базиран на изкуствен интелект, за повишаване на скоростта, мащаба и въздействието на проверката на факти (ID14)

Keywords:

Използването на изкуствен интелект в сферата на журналистиката включва специфичен набор от етични съображения.

Регистрирана благотворителна организация в Англия е отбелязала повишаване на скоростта, мащаба и качеството на своята работа благодарение на софтуер за проверка на фактите, базиран на изкуствен интелект.

Въпреки това може да са необходими специфични мерки за предотвратяване на повишеното излагане на работниците на вредно съдържание, тъй като ИИ може да извади на повърхността истории, които не биха могли да бъдат намерени чрез други инструменти, като например сцени с насилие или изказвания, проповядващи вражда и омраза.

Въпреки че до момента не са отбелязани отрицателни ефекти, предприятието насърчава работна среда на социална подкрепа за справяне с потенциалните рискове за работещите. 

Изтегляне in: en