Artificial intelligence-based system for product inspection in manufacturing

Основана на изкуствен интелект система за проверка на продукти в производството (ID3)

Keywords:

Въвеждането на роботизирани и базирани на изкуствен интелект системи в цеха може да окаже влияние върху всички нива в йерархията на работното място.

Както е посочено в настоящото проучване на конкретен случай, въвеждането от страна на германски конгломерат на компютърни визуални системи при проверка на продуктите се оказа много рентабилно, освен това — и прецизно, и е облекчило работниците от ненужно работно натоварване.

Това промени рутинната работа и на управленско ниво — преминаването от ръчно към автоматизирано работно място постави нови, неналични дотогава предизвикателства и възможности за планиране и управление.

Изтегляне in: en