An artificial intelligence-based system for visual recognition of hazardous particles in an air sample (ID8)

Основана на изкуствен интелект система за визуално разпознаване на опасни частици в проба от въздуха (ID8)

Keywords:

Използването на технологиите на изкуствения интелект в научните изследвания надхвърля практическите им ползи.

Германски изследователски институт използва микроскоп, основан на изкуствен интелект, който може да анализира електронното изображение и да открива и класифицира влакната по размер.

Заместването на ръчните и повтарящите се задачи, намаляването на риска от замърсяване на пробите и спестяването на време е подобрило и социалната динамика в рамките на научноизследователската група.

След отпадането на отрицателните и често поляризиращи ефекти от нуждата да се разпредели сред работещите извършването на тежък нискоквалифициран труд, взаимодействието и дискусиите между колегите вече се съсредоточават върху по-удачни, интелектуални и продуктивни теми.

Изтегляне in: en