Inteligentné digitálne systémy monitorovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: výhody a výzvy

Keywords:

Nové digitálne technológie na monitorovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci menia pracoviská. Inteligentné systémy monitorovania BOZP môžu identifikovať a merať údaje systematickejším a celkovo lepším spôsobom v porovnaní s tradičnými metódami. Okrem toho, že pomáhajú znižovať vystavenie pracovníkov rizikám, môžu tiež minimalizovať škodlivé následky nehôd a zlepšiť ich vyšetrovanie a hlásenie.

Národné politiky môžu dopĺňať snahy EÚ o dostatočnú informovanosť a odbornú prípravu manažmentu a pracovníkov o kapacitách nových systémov a pomôcť MSP získať prístup k digitálnemu monitorovaniu BOZP a akceptovať ho s cieľom zlepšiť prínos digitálnych systémov monitorovania BOZP a minimalizovať potenciálne nevýhody spojené s ich používaním.

Prevziať in: en