Inteligentné digitálne systémy monitorovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: druhy, úlohy a ciele

Keywords:

Pokrok vo vývoji digitálnych nástrojov a technológií a zlepšenie ich dostupnosti viedli k vzniku digitálnych systémov monitorovania BOZP. Môžu prispieť k lepšej ochrane pracovníkov pred vystavením rizikám tým, že poskytujú komplexné a presné údaje, ktoré nie sú k dispozícii prostredníctvom tradičných metód monitorovania BOZP.

V našom informačnom dokumente sa zdôrazňuje dôležitosť jednoznačnej definície digitálnych systémov monitorovania BOZP. Okrem toho sa venuje výhodám a možným otázkam pre zamestnávateľov aj zamestnancov, pričom sa zdôrazňuje význam účasti pracovnej sily na prijímaní a zavádzaní týchto systémov.  

Prevziať in: en