Inteligentné digitálne systémy monitorovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: optimalizácia využitia

Keywords:

Vznik technológií, ako je napríklad umelá inteligencia, strojové učenie, nositeľné zariadenia a aplikácie veľkých dát, a ich rastúce využívanie na pracovisku menia prostredie monitorovania BOZP. 

Celkový úspech nových systémov monitorovania BOZP bude závisieť od účinnej komunikácie dostupného výskumu a údajov, trvalého úsilia o štandardizáciu v celej EÚ a inkluzívnych procesov implementácie. Ochrana súkromia a osobných údajov zamestnancov sú kľúčovými prioritami v širších diskusiách o zabezpečení bezpečnosti v oblasti BOZP na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. 

Prevziať in: en

Ďalšie publikácie o tejto téme