Slovinsko: podpora bezpečnosti na pracovisku a ochrany fyzického a duševného zdravia v poisťovni

Keywords:

Zamestnanci slovinskej poisťovne Zavarovalnica Triglav, d.d., zväčša vykonávajú administratívnu prácu a sú vystavení riziku vzniku poškodení podporno-pohybovej sústavy v dôsledku práce za počítačom. Spoločnosť použila holistický prístup k riešeniu ochrany duševného a fyzického zdravia prostredníctvom ergonomických opatrení, podpory fyzickej činnosti a zvyšovania informovanosti o práci v kancelárii a z domu. Výsledkom bola väčšia motivácia a menej častá práceneschopnosť u zamestnancov.

Zavarovalnica Triglav, d.d. je jedným z víťazov 15. ročníka súťaže Zdravé pracoviská – Cena za dobrú prax, ktorou sa oceňuje úspešné predchádzanie poškodeniam podporno-pohybovej sústavy a ich zvládanie.

Prevziať in: en | fi | nl | sl |