Nemecko: Podpora zdravia podporno-pohybovej sústavy v softvérovom priemysle prostredníctvom ergonómie

Keywords:

Väčšina zamestnancov nemeckej nadnárodnej softvérovej spoločnosti SAP SE pracuje za pracovným stolom, čo ich vystavuje riziku ergonomických problémov. Spoločnosť SAP SE vytvorila rozsiahlu databázu znalostí obsahujúcu zdroje a usmernenia na podporu ergonómie a prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy. Zahŕňa aj poradenstvo týkajúce sa používania služobných vozidiel a práce na pracoviskách zákazníkov. Na tímových stretnutiach sa riešia témy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, akou je napríklad ergonómia, a ponúkajú sa aj možnosti fyzioterapie.

Zamestnanci si zvýšili informovanosť o témach súvisiacich s prevenciou a zapojili sa do ich riešenia. Spoločnosť SAP SE je jedným z víťazov 15. ročníka súťaže Zdravé pracoviská –⁠ Cena za dobrú prax, v ktorej sa oceňujú úspešné príklady prevencie a riadenia poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Prevziať in: de | en | nl |