Litva: Prevencia poranení podporno-pohybovej sústavy v spoločnosti vyrábajúcej profesionálne rybárske vybavenie

Keywords:

Pracovníci spoločnosti UAB Vonin Lithuania, ktorá je výrobcom profesionálneho rybárskeho vybavenia, ručne vyrábajú tradičné siete, čo vedie k vzniku poškodení podporno-pohybovej sústavy. Keďže úlohy nebolo možné mechanizovať, práca sa analyzovala, aby bolo možné určiť bezpečné pracovné techniky na zníženie záťaže pre pohybový aparát pracovníkov. Okrem školenia pracovníkov o bezpečných pracovných metódach sa zaviedla rotácia úloh a cvičenia.

Spoločnosť UAB Vonin Lithuania je jedným z víťazov 15. ročníka súťaže Zdravé pracoviská –⁠ Cena za dobrú prax, v ktorej sa oceňujú úspešné príklady prevencie a riadenia poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Prevziať in: en | fi | lt | nl |