Robotic system for palletising and depalletising products (ID7)

Robotický systém na paletizáciu a depaletizáciu výrobkov (ID7)

Keywords:

Inovatívne a udržateľné technológie umožnili dánskej spoločnosti depaletizovať a paletizovať výrobky na požiadanie a bez skladu.

Vďaka spolupráci na vývoji špičkovej technológie 3D senzorov, ktorá umožňuje robotom „vidieť“, sa spoločnosti podarilo znížiť počet nočných zmien a ich nepriaznivý vplyv na zdravie pracovníkov. V niektorých prípadoch sa vďaka riešeniu založenému na robotoch s umelou inteligenciou skrátil čas cyklu na polovicu a pôvodne manuálna práca sa plne automatizovala.

Väčšina zostávajúcej manuálnej práce pozostáva z monitorovania systému založeného na umelej inteligencii a riešenia problémov v prípade chýb.

Prevziať in: en