Collaborative robot that automates sewing of bags in automotive supplier industry (ID5)

Kolaboratívny robot, ktorý automatizuje šitie tašiek v dodávateľskom priemysle pre automobilový sektor (ID5)

Keywords:

Globálny dodávateľ pre automobilový priemysel zaviedol do svojich prevádzok v Portugalsku automatizované procesy, pričom na vykonávanie rôznych prác používa roboty, kolaboratívne roboty a autonómne riadené vozidlá.

Namiesto zrušenia pracovných miest sa tým urýchlili alebo uľahčili úlohy a znížila sa sociálna izolácia na pracovisku, pretože pracovníci častejšie striedajú pracoviská, a tak majú väčšiu interakciu s kolegami.

Keďže pracovníci sa rekvalifikujú a získavajú špecializované vzdelanie, je to príležitosť posúdiť, ktoré zručnosti treba považovať za dôležité pre budúcnosť práce a ktoré strácajú na význame.

Prevziať in: en