Kognitívna a fyzická automatizácia na piliarskej výrobnej linke (ID2)

Keywords:

Integrácia systémov založených na umelej inteligencii na pracovisku pre fyzické a kognitívne úlohy je čoraz sľubnejšia. V tomto prípade piliarskej výrobnej linky dokáže priemyselný robot pod dohľadom pracovníkov v kontrolnej miestnosti bez prerušenia triediť chybné dosky a manipulovať s nimi.

Presunutie ľudskej práce z dopravníkového pásu do kontrolnej miestnosti môže znížiť fyzickú a psychosociálnu záťaž súvisiacu s opakujúcimi sa úlohami, vystavením hluku a prachu a zdvíhaním ťažkých bremien.

Vhodná odborná príprava a primerané bezpečnostné opatrenia môžu priniesť spoločnosti a jej zamestnancom pozitívne dlhodobé prínosy. 

Prevziať in: en