Robot na automatizované čistenie hnoja na zachovanie hygieny v chove hospodárskych zvierat (ID11)

Keywords:

Trvalo udržateľná výroba v potravinárskom priemysle je budúcnosťou. Holandská firma špecializujúca sa na vývoj technológií, ktorá je predmetom skúmania v tejto prípadovej štúdii, sa zameriava na poľnohospodárske stroje v súvislosti s dojnicami.

Jej výrobky sa používajú vo viac ako 45 krajinách v rámci EÚ a na celom svete. Jej autonómne jazdiaci robot dokáže udržiavať hygienické štandardy vo výbehoch pre kravy a špecializuje sa na čistenie hnoja.

Zmena paradigmy vyplývajúca z tejto inovácie by mohla viesť k tomu, že poľnohospodári by sa mohli posunúť od tradične vnímanej úlohy manuálneho pracovníka bližšie k riadiacim pozíciám a zodpovednostiam v rámci poľnohospodárskych podnikov.

Prevziať in: en