Pokročilá robotika vo výrobe vstrekovaných a lisovaných plastových výrobkov, ktorá znižuje fyzickú náročnosť úloh (ID13)

Keywords:

Výrobca plastových výrobkov vo Švédsku začlenil koboty (kolaboratívne roboty) do procesu prípravy vzoriek pre prístroje na odber vzoriek dychu.

Kobot, ktorý je ovládaný operátorom, automatizuje jednotvárnu úlohu, je vysoko časovo efektívny a významne znižuje riziko kontaminácie vzorky.

Táto automatizácia znižuje hrozbu poškodení podporno-pohybovej sústavy spôsobených opakovaným zaťažením a poskytuje pracovníkom čas na náročnejšie úlohy.

Konzultácie so špecialistami na vykonávanie kontrol bezpečnosti a ochrany zdravia systému môžu ďalej posilniť úroveň ochrany pracovníkov.

Prevziať in: en