Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Pripravte sa na Európsky rok zručností a pripojte sa k úsiliu agentúry EU-OSHA o vytvorenie bezpečnejších a zdravších pracovísk

Image

© alotofpeople - stock.adobe.com

Európsky rok zručností otvára Európska komisia 9. mája 2023, teda pri príležitosti osláv Dňa Európy. Cieľom Európskeho roku zručností, ktorý bude trvať do 9. mája 2024, je zvýšiť informovanosť o význame zručností pre zamestnanosť, konkurencieschopnosť a rast.

Agentúra EU-OSHA sa aktívne zapája do tejto iniciatívy prostredníctvom projektu OSH Vet zameranom na podporu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) medzi učiteľmi a študentmi v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Dôležitým prvkom ďalšej kampane agentúry EU-OSHA s názvom Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v digitálnom veku, ktorá je naplánovaná na roky 2023 – 2025, je zaistiť pracovníkom nadobudnutie primeraných zručností a ich pripravenosť na digitálnu transformáciu práce.

Okrem toho projekt OiRA agentúry EU-OSHA prostredníctvom viac ako 330 odvetvových nástrojov ponúka príležitosť naučiť sa vykonávať priame posúdenie rizík, ktoré je potrebné na začatie riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.

Urobme spolu s agentúrou EU-OSHA krok k bezpečnejšiemu a zdravšiemu pracovnému prostrediu!

Získajte viac informácií o Európskom roku zručností a oboznámte sa s podujatiami a aktivitami vo svojom okolí.

Pripojte sa úvodnému podujatiu s názvom Festival Európskeho roka zručností, ktorý sa má naživo vysielať 9. mája 2023 v čase od 14.00 – 15.30 hod. SELČ.