You are here

Najdôležitejšie udalosti

07/06/2018

V dvoch nových publikáciách agentúra EU-OSHA skúma riziká pre bezpečnosť a zdravie pri práci na pracoviskách v Európe, ktoré vznikajú v dôsledku prudkého rastu elektronického maloobchodu a stúpajúcej konzumácie liekov zvyšujúcich výkonnosť.

Elektronický maloobchod sa vyznačuje rýchlosťou a veľkou súťaživosťou, ako aj efektivitou a nízkonákladovosťou. Keďže sa očakáva ďalší rozmach tohto odvetvia, v publikácii sa skúmajú dôsledky na spokojnosť pracovníkov a zdôrazňuje sa potreba proaktívneho riadenia.

25/05/2018

Akým problémom čelia osoby, ktoré prekonali rakovinu, pri návrate do práce? S akými problémami sa ich zamestnávatelia môžu stretnúť? Cieľom výskumu agentúry EU-OSHA je odpovedať na tieto otázky a stanoviť, čo treba urobiť na zabezpečenie intervencie pre úspešný návrat do práce.

Zistenia sa zverejnia počas každoročného Európskeho týždňa boja proti rakovine (25. – 31. mája 2018) vo forme správy, zhrnutia a prezentácií.

18/05/2018

V rámci súhrnného projektu agentúry EU-OSHA týkajúceho sa chorôb súvisiacich s prácou sa uskutočnil pracovný seminár na tému „Výstražné a kontrolné systémy na identifikáciu chorôb súvisiacich s prácou v EÚ“, na ktorom sa zišli špičkoví odborníci a tvorcovia politík z celej Európy, aby diskutovali o existujúcich výstražných a kontrolných postupoch opísaných v prieskume agentúry EÚ-OSHA.

15/05/2018

Film Napo v… prach pri práci približuje niektoré zo situácií na pracovisku, keď zamestnanci môžu byť vystavení prachu z dreva, kovu, múky a iných látok. V tomto filme s postavičkou Napo v hlavnej úlohe v súlade s kampaňou Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky sa názorne ukazuje význam účinného riadenia expozície takýmto látkam v snahe predchádzať chorobám a zraneniam.

04/05/2018

EU-OSHA pokračuje v spolupráci s Medzinárodným filmovým festivalom dokumentárnych a animovaných filmov (DOK Leipzig 2018) v čase od 29. októbra do 4. novembra, na ktorom bude udelená filmová cena Zdravé pracoviská.

Najlepšiemu dokumentárnemu alebo animovanému filmu na tému práce bude udelená cena v hodnote 5 000 EUR a titulkovanie vo vybraných európskych jazykoch.

Uzávierka na podanie súťažných príspevkov na DOK Leipzig 2018 je 7. júla.

02/05/2018

Dňa 31. mája sa pripájame k Svetovej zdravotníckej organizácii pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku, aby sme upozornili na škodlivé účinky tabaku na zdravie a propagovali pracoviská bez dymu.

Témou kampane tohtoročného Svetového dňa bez tabaku je „Tabak a srdcové choroby“. Expozícia tabakovému dymu môže mať deštruktívny vplyv na zdravie fajčiarov aj nefajčiarov, pretože môže spôsobovať vážne problémy, ako napr. srdcovo-cievne ochorenia.

Pages