You are here

Najdôležitejšie udalosti

24/09/2018

 Čo možno spraviť na zamedzenie škodlivých účinkov karcinogénov na pracovisku a aké nové otázky vznikajú v tejto oblasti?

Rakúske predsedníctvo Rady EÚ 24. a 25. septembra vo Viedni usporiada konferenciu na vysokej úrovni s názvom Boj proti rakovine z povolania. Množstvo rečníkov a účastníkov vrátane politikov, sociálnych partnerov a odborníkov z oblasti priblíži spôsoby, akými možno chrániť zamestnancov v Európe pred expozíciou karcinogénom na pracovisku.

12/08/2018

Pracujete s nebezpečnými látkami alebo riadite ľudí, ktorí s nimi pracujú? Potrebujete viac informácií o tom, ako posudzovať a riadiť riziká? Ak áno, pozrite si komplexnú novú databázu agentúry EU-OSHA obsahujúcu praktické nástroje a usmernenia o nebezpečných látkach s odkazmi na kľúčové zdroje a audiovizuálne nástroje z členských štátov, EÚ a z krajín mimo EÚ. Databáza obsahuje niekoľko nových prípadových štúdií vytvorených pre súčasnú kampaň Zdravé pracoviská, ktoré poskytujú príklady osvedčených postupov z reálneho života pri manipulácii s nebezpečnými látkami.

02/08/2018

Elektronická príručka VeSafe je interaktívnym jednotným kontaktným miestom, kde možno získať informácie o rizikách týkajúcich sa vozidiel na pracovisku. Venuje sa v nej pozornosť problematike bezpečnej jazdy, doprave na pracovisku a práci na ceste alebo v blízkosti cesty. Príručka, ktorá je výsledkom spoločného úsilia agentúry EU-OSHA a Európskej komisie, obsahuje mnoho príkladov osvedčených postupov a prehľad relevantných nariadení.

24/07/2018

EU-OSHA prijíma prihlášky príspevkov do súťaže o Cenu za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská 2018 – 2019.

Ak sa vám darí presadzovať trvalé a skutočné zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia (BOZP) do praxe tým, že kontrolujete nebezpečné chemické látky, podeľte sa s nami svoje skúsenosti. Porotu zaujímajú praktické príklady inovatívneho a efektívneho riadenia BOZP, ako aj názorné ukážky uplatniteľnosti týchto opatrení na iných pracoviskách.

12/07/2018

Agentúra EU-OSHA je teraz oficiálnym partnerom celosvetovej kampane Vision Zero a pomáha šíriť odkaz, že je možné predísť každej nehode, ochoreniu a úrazu pri práci, ak sa včas zavedú správne opatrenia. Prístup Vision Zero k prevencii zahŕňa tri rozmery bezpečnosti, zdravia a dobrých podmienok na všetkých úrovniach práce. Vďaka svojej flexibilite je projekt Vision Zero prínosom pre každé pracovisko, podnik alebo priemyselné odvetvie vo všetkých oblastiach sveta.

Pages