You are here

Najdôležitejšie udalosti
03/10/2017

Európsky týždeň v roku 2017: skvelá príležitosť na podporu bezpečnejších a zdravších pracovísk pre všetky vekové kategórie!

V rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci budú v roku 2017 po celej Európe prebiehať podujatia a činnosti zamerané na zvyšovanie informovanosti s cieľom podporiť udržateľnú prácu a zdravé starnutie.

Pod záštitou kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie majú verejné orgány, súkromné spoločnosti, ako aj občania v týždni od 23. do 27. októbra ideálnu príležitosť na to, aby sa zapojili.

Z hľadiska európskeho týždňa boli práve včas sprístupnené aj viaceré jazykové verzie brožúry s názvom Cena za dobrú prax za roky 2016 – 2017. Predstavených je v nej 18 prípadových štúdií európskych spoločností a organizácií, ktoré uplatňujú inovačné metódy v oblasti riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamerané na podporu zdravého starnutia pri práci.

Pozrite si činnosti naplánované v rámci Európskeho týždňa, zapojte sa a nezabudnite vo vašej sieti zdieľať udalosť na Facebooku. Pomôžte nám pri propagovaní bezpečnejších a zdravších pracovísk pre všetkých Európanov!

Podujatia vo vašej krajine

Prečítajte si brožúru Zdravé pracoviská – Cena za dobrú prax za roky 2016 – 2017

Zdieľajte podujatie na Facebooku