Инструмент за започване на дискусии за мускулно-скелетните смущения (МСС) на работното място

Keywords:

Инструментът може да улесни груповите обсъждания на работното място или по време на професионално обучение. Включените примери са предназначени за работници, изпълняващи задачи, които могат да причинят мускулно-скелетни смущения (МСС), както и за техните ръководители и началници.

Освен това този източник на съвети е в подкрепа на необходимостта от бърза и ефективна комуникация между работника и неговия ръководител във връзка със здравен проблем на мускулно-скелетната система.

Изтегляне in: de | el | en | fi | fr | hr | is | lt | nl | no | pl | pt | sk | sl | sv |