Summary - Umelá inteligencia pre riadenie pracovníkov: prehľad

Keywords:

Údaje týkajúce sa zamestnancov a spôsobu, akým vykonávajú pracovnú náplň, zhromažďuje v reálnom čase umelá inteligencia a používajú sa na prijímanie automatizovaných alebo poloautomatizovaných riadiacich rozhodnutí na pracovisku. Nezvratný vzostup týchto systémov riadenia pracovníkov založených na umelej inteligencii predstavuje pre pracovníkov príležitosti, ale tiež riziká a výzvy.

V tejto správe sa uvádzajú charakteristické črty týchto nových foriem riadenia pracovníkov, dôsledky ich zavedenia pre zdravie, bezpečnosť a spokojnosť pracovníkov a to, ako sa skúmajú vo vede, odrážajú v politických opatreniach a v praxi. Obsahuje aj odporúčania pre politické opatrenia, výskum a vykonávanie v oblasti vývoja a používania systémov AIWM zameraných na človeka na pracovisku.

Prevziať in: de | en | et | fi | fr | hr | nl |