Umelá inteligencia pre riadenie pracovníkov: mapovanie definícií, použití a dôsledkov

Keywords:

Nástroje umelej inteligencie narúšajú pracovisko. V tomto článku o politických opatreniach sa skúma takéto narúšanie a jeho možné vplyvy na pracovníkov.

Vymedzuje sa v ňom pojem riadenie pracovníkov založené na umelej inteligencii, prináša prehľad o tom, ako a kto zavádza riadenie pracovníkov založené na umelej inteligencii. Vysvetľujú sa v ňom tiež riziká a výzvy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pri používaní týchto systémov.

V tomto článku sa uvádzajú zistenia z výskumu agentúry EU-OSHA o riadení pracovníkov založenom na umelej inteligencii a jeho vplyve na BOZP, ktoré vychádzajú z prehľadu literatúry, hĺbkových pohovorov s odborníkmi, konzultáciami s národnými koordinačnými strediskami a analýzy údajov z Európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER-3).

Prevziať in: en | lt |