Umelá inteligencia pre riadenie pracovníkov: súčasné a budúce nariadenia

Keywords:

Systémy riadenia pracovníkov založené na umelej inteligencii môžu mať negatívny vplyv na zdravie, bezpečnosť a spokojnosť pracovníkov.

Tento článok o politických opatreniach sa venuje tomu, ako existujúce a novonavrhované predpisy o umelej inteligencii, správe údajov a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) môžu na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni zmierniť možné negatívne vplyvy systémov riadenia pracovníkov založenom na umelej inteligencii na BOZP.

Formuluje aj odporúčania na zníženie rizík súvisiacich s návrhom systémov riadenia pracovníkov založených na umelej inteligencii. 

Prevziať in: en | sl |