Fínsko: zlepšenie ergonómie prostredníctvom viacodborovej spolupráce v potravinárskom priemysle

Keywords:

Hlavný dôvodom častej práceneschopnosti pracovníkov vo fínskom podniku na výrobu detskej stravy Suomen Nestlé boli poškodenia podporno-pohybovej sústavy. Východiskom zo situácie bolo zlepšenie ergonómie. Podnik zaviedol rôzne opatrenia na zlepšenie pracovných postupov a podmienok. Ich cieľom bolo predchádzať poškodeniam podporno-pohybovej sústavy, prispieť k uzdraveniu zamestnancov trpiacich poškodeniami podporno-pohybovej sústavy a podporovať celkovú kondíciu a pohodu zamestnancov. Vďaka týmto opatreniam sa počet dní práceneschopnosti zamestnancov výrazne znížil. V rámci 15. ročníka súťaže Zdravé pracoviská – Cena za dobrú prax podnik Suomen Nestlé získal čestné ocenenie, ktorým sa uznáva príkladný postup úspešnej prevencie a riadenia poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Prevziať in: en | fi | nl |