Vyspelá robotika a automatizácia: Čo je to a aký má vplyv na pracovníkov?

Keywords:
Zavedením vyspelej robotiky na pracovisku sa jasne mení štruktúra pracovného prostredia. Hoci automatizácia rôznych pracovných úloh ponúka prínosy a príležitosti na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prináša aj riziká.
V článku sa opisuje (kognitívna a fyzická) pracovná náplň súvisiaca s človekom a pracovná náplň súvisiaca s predmetmi pre rôzne pracovné miesta a odvetvia, ktoré najviac zasahuje automatizácia prostredníctvom robotických systémov. Ďalej sa v ňom uvádzajú príklady príležitostí a rizík súvisiacich s rôznymi druhmi pracovného prostredia.
V závere tohto dokumentu sa odporúča, aby zamestnávatelia prevzali zodpovednosť za posúdenie potenciálnych prínosov a rizík automatizácie a prostredníctvom rekvalifikácie a zvyšovania úrovne zručností aktívne zapájali pracovníkov do prispôsobovania robotických systémov.
Prevziať in: cs | en | lt | pt |