Vyspelá robotika a automatizácia: Kľúčové aspekty interakcie a dôvery medzi ľuďmi

Keywords:

Keďže sa vyspelé robotické systémy na pracovisku stávajú čoraz autonómnejšími, dôjde aj k posunu vo vzťahoch medzi človekom a robotom, počnúc využívaním technológií až po interakciu s technológiami. Kvalita tejto interakcie môže predstavovať príležitosti aj riziká pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Treba preto zohľadniť konkrétny návrh robotických systémov.

Tento článok o stratégii sa zameriava na antropomorfný robotický dizajn, zásady koncepcie interakcií a význam transparentnosti interakcie medzi človekom a robotom v súvislosti s BOZP. Kladie sa v ňom dôraz aj na dôveru v interakciu medzi človekom a robotom a faktory, ktoré túto dôveru ovplyvňujú.

V závere článku sú uvedené hlavné body, ktoré treba zvážiť pri návrhu robotických systémov, aby sa dosiahol úspešný výsledok zohľadňujúci BOZP aj automatizovaný výkon.

Prevziať in: en | fi | it |