Vyspelá robotika a automatizácia: dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Keywords:

Nové technológie menia pracovisko. V tejto správe sa pozornosť sústreďuje na automatizáciu telesných úkonov v súvislosti s vyspelou robotikou a systémami založenými na umelej inteligencii, ako aj na ich vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Konkrétne sa zameriava na to, ako čoraz intenzívnejšie používanie robotických systémov, ktoré by dokázali aj spolupracovať s ľuďmi, ovplyvňuje pracovníkov a ich pracovné miesta, ako aj podniky a odvetvia, v ktorých pracujú.

Ďalej sa venuje dôsledkom pre bezpečnosť, ochranu zdravia a spokojnosť na pracovisku, ako aj krokom a opatreniam, ktoré môžu podniky zaviesť a pri ktorých zohráva dôležitú úlohu aj význam zaškolenia koncových používateľov. Správa okrem toho ponúka informácie o bezpečnostných normách, ktoré sa vzťahujú na používanie strojových zariadení na pracovisku.

Prevziať in: en