You are here

Публикации
20/11/2015

Бъдещето на работата: лекарства за подобряване на производителността на труда

Бъдещето на работата: лекарства за подобряване на производителността на труда

Употребата на лекарства поради причини, несвързани с медицината, като подобрители на когнитивните способности, се превръща в нещо нормално сред определени групи работници. И с все по-конкурентното общество и работна среда, употребата на тези лекарства се очаква само да расте в бъдеще, докато дългосрочните ефекти върху работниците са все още неизвестни. Настоящата статия описва какво представляват лекарствата за подобряване на производителността на труда, сегашната разпространена употреба на тези лекарства и ефектите от тях, и обсъжда последиците, които това може да има за здравословните и безопасни условия на труд.

Downloadin:DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK