Резюме - Оценка на риска на работните места във Франция с помощта на OiRA: количествено проучване

Keywords:

Оценката е в основата на безопасността и здравето при работа, а за да е правилна оценката на риска, е важно да изберем стандартизиран и лесен за използване подход. Питайте французите!

Една трета от фирмите във Франция са малки или микропредприятия, които понастоящем използват инструмента на EU-OSHA за онлайн интерактивна оценка на риска (OiRA). Преди да пробват платформата, не са прилагали систематична оценка на риска и са разчитали на инструменти на хартиени носители.

Проучването е направено сред 40 фирми във Франция и представя набор от препоръки за подходящия подход и подкрепа за фирмите за подобрено ползване на OiRA.   

Изтегляне in: de | en | fr | lt | sk |