Интелигентна автоматизация за намаляване на физически натоварващата работа при производството на стоманени продукти (ID12)

Keywords:

Шведски производител на стоманени продукти, който отрано се е приспособил към индустриалните роботи и автоматизираното производство, използва основани на изкуствен интелект системи, за да изгради по-безопасно и по-ефективно работно място.

Роботите изпълняват монотонни задачи, като заваряване, докато работниците могат да се специализират в по-малки поръчки по заявка или да поемат задачи по надзора.

От решаващо значение за успеха и безопасността на прилагането на системата е да се установи доверие на работниците в нея. Въпреки първоначалните опасения, автоматизацията позволи на работниците да се преквалифицират или да повишат квалификацията си и намали общия риск от наранявания и усложнения на работното място. 

Изтегляне in: en