Когнитивна и физическа автоматизация на производствена линия в дъскорезница (ID2)

Keywords:

Интегрирането на работното място на системи, базирани на изкуствен интелект, за извършване на физически и когнитивни задачи става все по-обещаващо. В този случай, в производствена линия в дъскорезница промишлен робот, контролиран от работници в контролна зала, може да сортира и извършва манипулации с дефектни дъски в безпрекъсваем режим.

Прехвърлянето на човешкия труд от конвейерната лента към контролната зала може да намали физическото и психосоциалното напрежение, свързани с повтарящи се задачи, експозиция на шум и прах и вдигане на тежки товари.

Подходящото обучение и адекватните мерки за безопасност могат да донесат положителни дългосрочни ползи за предприятието и работещите в него. 

Изтегляне in: en