Collaborative robot that automates sewing of bags in automotive supplier industry (ID5)

Сътрудничещ робот, който автоматизира шиенето на чанти в отрасъла на доставчиците на автомобилни части (ID5)

Keywords:

Доставчик на автомобилни части, работещ в световен мащаб, въвежда автоматизирани процеси в производството си в Португалия, като използва роботи, коботи и AGV за извършване на редица дейности.

Вместо да се съкращават работни места, това ускорява или улеснява изпълнението на задачите и намалява социалната изолация на работното място, тъй като работниците сменят работните си места по-често и по този начин си взаимодействат с колегите по-интензивно.

Тъй като работниците се преквалифицират и преминават през специализирано обучение, това дава възможност да се прецени кои умения да се считат за важни за бъдещето на труда и кои стават все по-неактуални.

Изтегляне in: en