Robotic system for palletising and depalletising products (ID7)

Роботизирана система за палетизиране и разпалетизиране на продукти (ID7)

Keywords:

Иновативни и устойчиви технологии дават възможност на датско дружество да разпалетизира и палетизира продукти по заявка, без съхранение на склад.

Чрез съвместното разработване на най-съвременна 3D сензорна технология, която позволява на роботите да „виждат“, дружеството успява да намали нощните смени и тяхното неблагоприятно въздействие върху здравето на работниците. В някои случаи решението с робот и изкуствен интелект съкращава наполовина времето на цикъла и напълно автоматизира ръчно извършвани преди това дейности.

По-голямата част от останалите ръчни задачи се състоят в наблюдение на базираната на изкуствен интелект система и решаване на проблеми в случай на грешки.

Изтегляне in: en